Theuma customer satisfaction survey 2012

Tekst NL > moet nog aangepast worden link is al wel goed

Het succes van onze samenwerking willen wij periodiek toetsen om scherp te blijven en continu te verbeteren. Uw mening en ervaring zijn hierbij essentieel. Wij verzoeken u daarom deel te nemen aan dit klanttevredenheidsonderzoek.

Als blijk van onze waardering verloten wij per onderzoek een dinerbon onder de deelnemers. De winnende deelnemer zal hierover per email worden geïnformeerd.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Click here to start the survey

Newsletter
Loading...Loading...


Quality certificates